Działanie przeciwbólowe

Działanie przeciwbólowe

Ból: „jest zmysłowym i emocjonalnym odczuciem towarzyszącym obecnemu lub potencjalnie zagrażającemu uszkodzeniu tkanek – bądź jedynie odnoszony do takiego uszkodzenia” (wg definicji podanej przez Komitet Taksomii Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Bólu).

Jedną z głównych przyczyn bólów kostno-stawowych i mięśniowych jest rozwijający się w wyniku uszkodzenia tkanek (najczęściej) lub reakcji autoimmunologicznej stan zapalny. W organizmie wytwarzane są prostaglandyny – substancje, które pełnią wiele różnych, istotnych funkcji fizjologicznych i których produkcja zwiększa się w trakcie procesu zapalnego. Za ich syntezę odpowiada enzym – cyklooksygenaza (COX) występujący w dwóch formach: COX-1 i COX-2. Prostaglandyny, które powstają w wyniku działania enzymu COX-1 pełnią m.in. funkcje chroniące błonę śluzową żołądka. Natomiast forma COX-2 odpowiada za wytwarzanie prostaglandyn uczestniczących w procesach zapalnych i powodujących powstawanie bólu, obrzęków i gorączki. Specyficzną cechą substancji zawartej w Opokanie jest to, iż działa ona silniej na enzym COX-2 niż COX-1.

Opokan należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i jest pierwszym preparatem dostępnym bez recepty, który w swoim składzie zawiera meloksykam w dawce 7,5 mg.

Meloksykam to silna substancja czynna od lat z powodzeniem stosowana w leczeniu dolegliwości bólowych takich jak:

  • bóle pleców
  • bóle stawów
  • bole kręgosłupa
  • bóle reumatyczne

To co istotne – Już 1 tabletka Opokanu uwalnia od bólu nawet na całą dobę.

Bezpieczeństwo

Podstawą dla zmiany kategorii dostępności jest udowodnienie wysokiego bezpieczeństwa produktu leczniczego na podstawie wyników istotnych badań przedklinicznych i klinicznych. Zmiana kategorii dostępności na produkt leczniczy wydawany bez recepty świadczy niewątpliwie o jego bezpieczeństwie.

Meloksykam

Charakterystyczną cechą meloksykamu jest to, że w dawce 7,5mg działa preferencyjnie na COX-2. Im dany lek silniej blokuje COX 2, a słabiej COX1, tym skuteczniejszy jest w działaniu przeciwzapalnym, a jednocześnie bezpieczniejszy w użyciu. Badania potwierdziły, że meloksykam stanowi dobrą alternatywę dla pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i wykazuje najlepszy współczynnik korzyści do ryzyka. W badaniach klinicznych i obserwacyjnych zanotowano dobrą tolerancję preparatów meloksykamu u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w wywiadzie.